HTML Elementen

image/svg+xml
Dit overzicht bevat veelvoorkomende HTML-elementen die met behulp van CSS kunnen worden vormgegeven. Voor de volledige lijst van HTML-elementen raden we je aan om een kijkje te nemen in de HTML-specificatie.

<h1>

Het <h1> HTML element wordt gebruikt om de hoofdtekst of titel van een sectie of pagina te definiëren, waardoor hiërarchie en structuur aan de inhoud worden gegeven en zoekmachines en gebruikers de belangrijkste informatie snel kunnen identificeren.

<h2> t/m <h6>

De <h2> t/m <h6> HTML-elementen worden gebruikt om een sectiekoppen van het tweede t/m het zesde niveau aan te geven, waarmee hiërarchie en structuur aan de pagina-inhoud worden toegevoegd en de leesbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd.

<p>

Het <p> HTML-element wordt gebruikt om tekstinhoud te structureren als een alinea, waardoor het gemakkelijker wordt om leesbare en gestructureerde paragrafen op webpagina’s te creëren.

<ul>

Het <ul> HTML-element wordt gebruikt om een ongeordende lijst (bulleted list) te creëren, waarbij de items geen specifieke volgorde hebben en worden weergegeven met opsommingstekens of symbolen.

<ol>

Het <ol> HTML element wordt gebruikt om een geordende lijst te creëren, waarbij elk item genummerd wordt in de volgorde van presentatie.

<li>

Het <li> HTML-element wordt gebruikt om individuele items in een lijst te markeren, zowel in ongeordende (bulleted) als geordende (numbered) lijsten.

<a>

Het <a> HTML-element, oftewel het anker-element, wordt gebruikt om hyperlinks te creëren, waardoor gebruikers naar andere webpagina’s of bronnen kunnen navigeren wanneer erop wordt geklikt.

<em>

Het <em> HTML-element wordt gebruikt om tekst te markeren als nadrukkelijk of belangrijk, waarbij de browser meestal de tekst schuin weergeeft. Het benadrukt de betekenis van de ingesloten tekst binnen de context van de omliggende inhoud.

<strong>

Het <strong> HTML-element wordt gebruikt om tekst te markeren als belangrijk of nadrukkelijk, en browsers geven deze tekst vaak weer als vetgedrukt om de betekenis ervan te benadrukken.

<img>

Het <img> HTML-element wordt gebruikt om afbeeldingen in te sluiten binnen een webpagina, waardoor visuele inhoud zoals foto’s, illustraties en pictogrammen aan de gebruikers worden getoond.

<table>

Het <table> HTML-element wordt gebruikt om tabulaire gegevens te structureren en weer te geven op webpagina’s, zoals het organiseren van gegevens in rijen en kolommen, zoals een spreadsheet of een database tabel.

<tr>

Het <tr> HTML element wordt gebruikt om een rij (table row) binnen een tabel te definiëren, waarin andere tabelcel-elementen zoals <td> of <th> worden geplaatst om tabulaire gegevens te structureren.

<th>

Het <th> HTML element wordt gebruikt om tabelkopcellen te definiëren, die typisch de kolom- of rijlabels bevatten. Deze cellen worden vaak vetgedrukt weergegeven en helpen de structuur en betekenis van tabelgegevens te verduidelijken.

<td>

Het <td> HTML-element wordt gebruikt binnen een <tr> (table row) om individuele celgegevens te definiëren in een tabel. Elke <td>-cel kan inhoud bevatten zoals tekst of afbeeldingen.

<form>

Het <form> HTML-element wordt gebruikt om een sectie van een webpagina te definiëren waarin gebruikersinvoer, zoals tekstvelden, keuzerondjes en knoppen, wordt verzameld en naar de server wordt verzonden voor verwerking.

<input>

Het <input> HTML-element wordt gebruikt om verschillende vormen van gebruikersinvoer te creëren op webpagina’s, zoals tekstvakken, knoppen, selectievakjes en radio-opties.